ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Dakora Vulrajas
Country: Serbia
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 8 April 2013
Pages: 230
PDF File Size: 14.24 Mb
ePub File Size: 1.87 Mb
ISBN: 181-5-51228-898-2
Downloads: 44028
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltigrel

Projekcija prostorne prodorne linije ravninska je zatvorena linija. A B C rotacija u 8! Projiciranje ravninskih likova a Trokut. Paralelne ravnine imaju paralelne tragove.

predavanje

Pravac se zove os plohe. Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda ravninska je krivulja istog reda. F1 A S B F2 asimptote Konstrukcija hiperbole kojoj je zadana realna poluos a i linearni ekscentricitet e. Piramide b obla tijela Valjci. Na plohi postoje dva sistema izvodnica. Unacademy Learning App Unacademy Obrazovanje. Prodori O prodorima uglatih i oblih ploha Vrste prodornih krivulja predvaanja.

Classroom education in India has stifled many brilliant minds.

Na svakom od valjaka postoje izvodnice koje ne sudjeluju u prodoru, pa je prodorna krivulja jednodijelna. V Brdo je topografska ploha.

  BEOGRADJANKE KNJIGA PDF

Osi su obaju valjaka paralelne s 1, pa se postavlja pramen ravnina paralelnih s 1. Prodor dvaju valjaka Uputa 1. We need your help to maintenance this website. U projekciji su to asimptote hiperbole. Konstruirati veliku i malu os elipse. Dva su promjera konike konjugirana ako prvi raspolavlja tetive paralelne s drugim promjerom, i obratno. Zadaci c i d temelje se na zadacima a i b.

Thank you for interesting in our predwvanja. Podjela ploha prema broju pravaca: Neka tijela imaju bazu koja je pravilan geometrijski lik i izvodnice ili bridove jednakih duljina, ali je os tijela kosa u odnosu na ravninu baze, pa se nazivaju kosim tijelima Our success stories include thousands of students who have cracked toughest of examinations, improved their ability to speak and write better and increase their knowledge.

Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb – Free Download PDF

Nivo-linija je prividni presjek planuma ceste s plohom usjeka. T r r T Definicija 4. Pri projiciranju tijela na neku ravninu nisu vidljive projekcije svih njegovih ploha. Valjci su jednaka polumjera, pa se prodorna krivulja raspada na dvije elipse za koje su poznati konjugirani promjeri.

Prodor je potpun prodorna je krivulja dvodijelna.

A2 B2 A1 B1 A B Kosa aksonometrija Aksonometrijska metoda projiciranja pretpostavlja to da se objekt smjesti u prostorni Kartezijev koordinatni sustav te da se zajedno s njim projicira paralelnim zrakama na neku ravninu. Size px x x x x Te plohe mogu biti ptedavanja ili oble. Tangenta t1 pdedavanja je s t. U izometriji nacrtati ravninu P 5,3,4.

  BADANIE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE W PEDIATRII OBUCHOWICZ PDF

Bridovi se, odnosno crte koje dijele vidljive dijelove tijela od nevidljivih pri projiciranju na neku ravninu projekcije, zovu konture toga tijela. Feature Alert – Plus users can now download classes for offline viewing with different video quality options. Konstruirati p2 ako je zadan p1.

Konstrukcija velike i male osi elipse ako je poznat par konjugiranih promjera elipse. U ovom primjeru za konstrukciju plohe nasipa s vanjske strane zavoja valjak diramo zdesna, a za unutarnju stranu zavoja slijeva.

Ravninska krivulja koju eljdznice neprekinuti skup od 1 pravaca povezanih nekim zakonom zove se omotaljka ili razredna krivulja, a pravci te familije jesu tangente omotaljke. Prodor kugle i torusa 3. Taj se pravac zove nosilac pramena ravnina. Konstrukcija konturnih izvodnica —